Slatinští stárci

Zapsaný spolekZapsaný spolek Slatinští stárci

Zapsaný spolek Slatinští stárci z.s. byl založen v roce 2006 za účelem podpory a rozvoje kulturního dění v městské části Brno-Slatina. Především se jedná o organizaci a technické zajištění Tradičních slatinských hodů, jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí v této městské čási.

Mgr. Miloš Skoták (předseda spolku), Mgr. Adéla Hladíková, Jan Železný

Hody na náměstí

Akce

Slatinští stárci ve spolupráci s ÚMČ Brno - Slatina
Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ SLATINSKÉ HODY 2021

které se konají ve dnech 10. - 12. září 2021 v areálu Přemyslova náměstí.

Hodové veselí započne pátek 10. září předhodovou zábavou od 20:00 do 02:00. Hraje skupina Maté vokaté.

V sobotu 11. září od 19:00 do 3:00 proběhne sobotní hodová zábava za doprovodu DH Dambořanka. Nástup krojované chasy ve 20:00.

Slavnostní hodová neděle 12. září začne v 9:00 mší svatou u kostela Povýšení sv. Kříže. Krojovaný průvod Slatinou se vydá ve 13:00 od kostela Povýšení sv. Kříže po trase Matlachova, Přemyslovo nám., Budínská, Mikulčická, Dědická, Bučovická, Tilhonova, Langrova, Vlárská, Tilhonova a bude zakončen na Přemyslově náměstí, kde proběhne i odpolední zábava. V průběhu průvodu bude na Přemyslově náměstí hrát CM Primáš. Hody završí nedělní večerní zábava od 20:00 do 22:00 s DH Dambořanka.

Těší se na Vás celá slatinská chasa.

Plakát hody 2019

Historie hodů ve Slatině

V letošním roce uplyne 44 let od doby, kdy byla ve Slatině znovuobnovena tradice slavení hodů. Hody, jinde nazývané jako posvícení, se na vesnicích v naší zemi slaví už několik století. A svou tradici mají i v naší městské části, která byla dříve taktéž samostatnou obcí.

První slatinské, původně sokolské hody se uskutečnily 1. listopadu 1903. V dalších letech se konaly okolo 20. října a až do roku 1914 probíhaly na dolní části Přemyslova náměstí. Později se odehrávaly na letním hřišti Sokola i v místních hostincích. Od roku 1928 se hody slavily v termínu na konci září a později byly nazývané jako hody Václavské.

Hodové slavnosti také neměly každý rok stejnou podobu jakou známe dnes. V roce 1929 se například konaly tzv. mladé hody, o týden později hody včetně stárků, dále v roce 1932 hody staromládenecké, jindy hody ženáčské.

Ačkoliv byly hody ve Slatině nejdříve záležitostí Sokola, mezi válkami a následně po 2. světové válce se na jejich pořádání podílely také jiné místní spolky - hasiči, divadelní soubor J.K.Tyla nebo folklorní soubor Slatiňan působící při slatinském slévárenském podniku. Významnou osobností pro hody byla paní Antonie Křehlíková, která ještě dlouho po válce se stárky nacvičovala.

Stárci na hodech nosí od roku 1933 pouze kroje kyjovské. Dříve se však mimo kyjovských nosily také slatinské selské kroje, které jsou velmi podobné ostatním krojům z oblasti Brněnska - tuřanským, líšeňským či šlapanickým.

Od roku 1960 se konání hodů přesunulo na druhou sobotu a neděli v září, tedy co nejblíže k termínu vysvěcení slatinského kostela - svátek Povýšení svatého Kříže, který se slaví 14. září.

V roce 1969 začala přestavba budovy dnešního Spartaku a hody nebylo kde pořádat. Tak v letech 1970 - 1976 nastala přetržka. V roce 1977 se na tradici hodů podařilo opět navázat, a to díky iniciativě pánů Josefa Vrzala a Václava Fišera.

V následujících letech se organizace hodů ujala paní Hodaňová, která hody dovedla až do nového tisíciletí. Od roku 2003 stárci na hody nacvičují sami a za organizaci hodů zodpovídá zejména stárky volený hlavní pár. V roce 2006 bylo založeno občanské sdružení Slatinští stárci o.s.

V průběhu let ve Slatině na hodech hrálo několik různých kapel. Nejprve Hábova kapela, Hamrova kapela ze Šlapanic, Sivičanka či další. Nejdelší dobu však Slatinské hody doprovází dechová kapela Dambořanka.

Za to, že se tradice slatinských hodů dochovala dodnes, vděčíme tedy zejména všem stárkám, stárkům a jejich rodinám, kteří často tuto tradici předávají z generace na generaci, dále mnoha organizátorům, příznivcům a pomocníkům, bez nichž by se hody určitě neobešly a také obyvatelům Slatiny, kteří hody stále hojně navštěvují. Všem moc za tuto přízeň během mnoha let děkujeme a doufáme, že letošní výročí oslavíme v hojném počtu.


Fotogalerie


Pro sponzory

Vážení příznivci folklóru ve Slatině,

jménem spolku Slatinští stárci si Vás touto cestou dovolujeme oslovit a nabídnout Vám možnost podílet se na udržení a podpoře kulturní tradice ve Slatině, a sice – pořádání Tradičních slatinských hodů.

Náš spolek Slatinští stárci byl založen v roce 2006 s cílem zachovat a rozvíjet kulturní dění v městské části Brno-Slatina, ale zejména jako zaštiťující organizace pro pořádání Tradičních slatinských hodů. Hodová slavnost ve Slatině je historickou tradicí, která byla znovuobnovena roku 1977, od té doby se hody konají již každoročně. V letošním roce proběhne již 44. ročník slatinských hodů. Tradiční slatinské hody se během těchto let staly nejvýznamnější kulturní události v naší městské části. V posledních letech se snažíme o jejich zdokonalení a zkvalitnění, což nese nemalé náklady.

Letošní Tradičních slatinských hodů bude organizován naším spolkem opět s podporou MČ Brno-Slatina a to v termínu 10. - 12. září 2021. Akce se v letošním roce bude opět konat na prostranství Přemyslova náměstí ve Slatině. Krojované bude doprovázet dechová hudba Dambořanka. Jako každý rok očekáváme vysokou účast jak obyvatel Slatiny, tak i návštěvníků ze širšího okolí.

S přihlédnutím k významu celé akce pro městskou část Brno-Slatina, se dovolujeme na Vás obrátit a věříme, že se u Vás setkáme s pochopením a podporou pro tuto akci.

Náklady spojené s organizací a technickým zajištěním slatinských hodů jsou nemalé, a tak s radostí uvítáme jakoukoliv podporu a pomoc v této oblasti, ať už finanční, materiální či organizační. Konkrétně nám můžete pomoci finančním příspěvkem dle Vašeho vlastního uvážení, věnováním věcného daru do tomboly či přímou podporou organizace hodů.

V případě jakéhokoliv daru Vám vyhotovíme sponzorskou smlouvu, na jejímž základě je možné uplatňovat odpočet ze základu daně. Na oplátku Vám můžeme nabídnout zveřejnění reklamy Vaší firmy na plakátech, na našem webu a na reklamním panelu v prostoru konání hodů. Určitě bychom v případě Vašeho zájmu našli i další formy prezentace, které by byly vhodné právě pro Vás, proto se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Za Vaše pochopení i případnou podporu předem děkujeme.

Sponzoři