Slatinští stárci

Zapsaný spolekZapsaný spolek Slatinští stárci

Zapsaný spolek Slatinští stárci z.s. byl založen v roce 2006 za účelem podpory a rozvoje kulturního dění v městské části Brno-Slatina. Především se jedná o organizaci a technické zajištění Tradičních slatinských hodů, jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí v této městské čási.

Mgr. Miloš Skoták (předseda spolku), Mgr. Adéla Hladíková, Jan Železný

Hody na náměstí

Hody bele, hody budó

Slatinští stárci zvou mezi sebe všechny mladé, kteří by si chtěli zkusit, jaké je to jít na hody za stárka či stárku, zatancovat si, zazpívat, poznat nové lidi a pobavit se. Zároveň zveme všechny stárky bývalé, starší i pokročilé, kteří by si rádi zavzpomínali a letos se k hodovému veselé připojili.

Rádi Vás přivítáme na našich nácvicích, které letos probíhají od 27. května, každý pátek od 19.00 v sále Staré radnice na Přemyslově náměstí.

Budeme se na Vás těšit.


Pro sponzory

Vážení příznivci folklóru ve Slatině,

jménem spolku Slatinští stárci si Vás touto cestou dovolujeme oslovit a nabídnout Vám možnost podílet se na udržení a podpoře kulturní tradice ve Slatině, a sice – pořádání Tradičních slatinských hodů.

Náš spolek Slatinští stárci byl založen v roce 2006 s cílem zachovat a rozvíjet kulturní dění v městské části Brno-Slatina, ale zejména jako zaštiťující organizace pro pořádání Tradičních slatinských hodů. Hodová slavnost ve Slatině je historickou tradicí, která byla znovuobnovena roku 1977, od té doby se hody konají již každoročně. V letošním roce proběhne již 39. ročník slatinských hodů. Tradiční slatinské hody se během těchto let staly nejvýznamnější kulturní události v naší městské části. V posledních letech se snažíme o jejich zdokonalení a zkvalitnění, což nese nemalé náklady.

39. ročník Tradičních slatinských hodů bude organizován naším spolkem opět s podporou MČ Brno-Slatina a to v termínu 9. - 11. září 2016. Akce se v letošním roce bude konat na prostranství Přemyslova náměstí ve Slatině. Krojované bude doprovázet dechová hudba Dambořanka. Jako každý rok očekáváme vysokou účast jak obyvatel Slatiny, tak i návštěvníků ze širšího okolí.

S přihlédnutím k významu celé akce pro městskou část Brno-Slatina, se dovolujeme na Vás obrátit a věříme, že se u Vás setkáme s pochopením a podporou pro tuto akci.

Náklady spojené s organizací a technickým zajištěním slatinských hodů jsou nemalé, a tak s radostí uvítáme jakoukoliv podporu a pomoc v této oblasti, ať už finanční, materiální či organizační. Konkrétně nám můžete pomoci finančním příspěvkem dle Vašeho vlastního uvážení, věnováním věcného daru do tomboly či přímou podporou organizace hodů.

V případě jakéhokoliv daru Vám vyhotovíme sponzorskou smlouvu, na jejímž základě je možné uplatňovat odpočet ze základu daně. Na oplátku Vám můžeme nabídnout zveřejnění reklamy Vaší firmy na plakátech, na našem webu a na reklamním panelu v prostoru konání hodů. Určitě bychom v případě Vašeho zájmu našli i další formy prezentace, které by byly vhodné právě pro Vás, proto se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Za Vaše pochopení i případnou podporu předem děkujeme.

Sponzoři